2020 - 2021 AREL DÜZEY BELİRLEME SINAVI

Halen ilkokulun 3 ve  4. sınıflarında, ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında, lise 9 ve 10. sınıflarında okuyan öğrenciler Düzey Belirleme Sınavına katılabilirler.

Sınav Tarihi: 29 Şubat 2020 Cumartesi Saat:10:00

Sınav Başvurusu Yapacak Öğrencinin;

* Cinsiyet

Adres Bilgileri.

Alan kodunun başına 0 (sıfır) koymadan Ör. 5xx1234567

Geçerli bir e-posta adresi yazınız.